Sản phẩm

Sản phẩm của công ty bao gồm vỏ lõi khuôn cho máy in, các linh kiện phay, xung cắt dây chính xác, khuôn nhựa, các sản phẩm đồ gá chi tiết nhôm, nhựa.

Lòng lõi khuôn được gia công tại công ty

Vỏ khuôn cho chi tiết nhựa trong máy in được gia công tại công ty

Vỏ khuôn đặt gia công ngoài theo thiết kế sẵn có

Thiết kế lập trình và gia công các sản phẩm đồ gá, chi tiết bằng nhôm

Thiết kế và lập trình gia công của công ty dựa trên nền tảng của Siemens bao gồm phần mềm thiết kế Solid Edge và NX, phần mềm lập trình gia công NX CAM

Công ty được trang bị hệ thống máy móc gia công hiện đại của các nước tiên tiến như Cộng hòa Liên Bang Đức và Nhật Bản

Đo kiểm các chi tiết gia công bằng máy CMM và các thiết bị chính xác khác