Năng lực công ty

Thiết kế và lập trình gia công của công ty dựa trên nền tảng của Siemens bao gồm phần mềm thiết kế Solid Edge và NX, phần mềm lập trình gia công NX CAM

Công ty được trang bị hệ thống máy móc gia công hiện đại của các nước tiên tiến như Cộng hòa Liên Bang Đức và Nhật Bản

Đo kiểm các chi tiết gia công bằng máy CMM và các thiết bị chính xác khác