CHÚNG TÔI LÀ AI?

NĂNG LỰC CÔNG TY

  • Thiết kế lập trình
  • Gia công chế tạo
  • Đo kiểm và hoàn thiện

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

  • Các linh kiện cơ khí chính xác
  • Khuôn ép nhựa