Đo kiểm và hoàn thiện

Đo kiểm chính xác các chi tiết nhựa và kim loại bằng máy CMM